Innreisebestemmelser og helsemessige forhold

30.09.2013 //

Norske borgere får gratis turistvisum (B2) for en periode på opp til tre måneder ved innreise til Israel. Det er derfor ikke nødvendig med forhåndsvisum. Spørsmål om arbeidstillatelse, studentvisum etc. må rettes til Den israelske ambassaden i Oslo eller Innenriksministeriet i Jerusalem. Det kan, mot en avgift, søkes om å få forlenget visumet hos Innenriksministeriet.

Israel krever at pass er gyldig i minimum 6 måneder etter planlagt utreisedato. Reisende med enveisbillett vil kunne bli avvist av flyselskapet eller av israelske immigrasjonsmyndigheter.

Pass blir ikke lenger stemplet ved innreise til Israel. Ved ankomst får man i passkontrollen utlevert et «Border Control Entry Permit» (et papir på størrelse med et kredittkort), påtrykt B2 (turistvisum), ankomstdato, visumets utløpsdato og personlige detaljer. Dette kortet fungerer som bevis på lovlig innreise og opphold i landet, og må tas godt vare på. Turister må bl.a. framvise gyldig turistvisum for å unngå moms på hotell, billeie osv. Det er også viktig å kunne vise fram dette kortet ved kryssinger inn og ut av Vestbredden.

Ved innreise til, og utreise fra, Israel kan reisende bli gjenstand for utspørring fra israelske immigrasjonsmyndigheter og sikkerhetspersonell om oppholdet i Israel, og gjennomsøkning av bagasje er vanlig. Elektronisk utstyr, som kameraer og bærbare datamaskiner, kan bli sjekket grundig, og det har forekommet konfiskering av utstyr.

Erfaringsmessig har reisende som har besøkt Palestina blitt gjenstand for mer utførlige utspørringer fra israelsk sikkerhetspersonell. Dersom man har stempel i passet fra land Israel ikke har diplomatiske forbindelser med kan også det medføre grundigere utspørring. Dette gjelder spesielt land som Iran, Syria og Libanon. Hvis man har noen form for bekreftelse eller dokumentasjon på hva man har gjort i disse landene, som f.eks. studier eller jobb, kan det være greit å ta det med seg. Personer som mistenkes for å være arabere eller muslimer, har bakgrunn fra Midtøsten eller vært involvert i aktivist- eller misjonsvirksomhet, kan også bli utsatt for grundig utspørring ved inn- og utreise. Sjekk av rulleblad og bakgrunn blir tidvis foretatt.

Representasjonskontoret oppfordrer alle reisende til å forholde seg rolig og besvare spørsmål fra sikkerhetspersonell sannferdig. Forsøk på å motsette seg sikkerhetskontroll eller nekte å svare på utspørring vil kunne resultere i at man blir nektet innreise. Dette er derfor ikke tilrådelig. Det hender at israelske myndigheter nekter innreise til andre lands borgere. Reisende som blir nektet innreise på Ben Gurion flyplass vil bli sendt tilbake med første avgang på samme flyselskap, i mellomtiden blir vedkommende holdt i varetekt på flyplassen. Reisende som blir holdt tilbake av israelsk sikkerhetspersonell ved innreise til Israel eller Palestina eller på sjekkpunkter, ut over det en kan påvente i henhold til normale rutiner for sikkerhetskontroll, anbefales å ta kontakt med ambassaden i Tel Aviv på telefon +972(0)37401900.

Personer som tidligere har blitt nektet innreise, har blitt værende i Israel utover visumets varighet eller på annen måte har brutt vilkårene for opphold under tidligere besøk, bør oppsøke den israelske ambassaden i Oslo før man eventuelt forsøker å reise til Israel igjen.

Dobbelt statsborgerskap: Israelske myndigheter betrakter norske borgere som også innehar eller har krav på israelsk statsborgerskap som israelske borgere, underlagt israelsk lov. Norske borgere med israelsk statsborgerskap må derfor reise inn og ut av Israel på sitt israelske pass. For eksempel vil et barn født i Norge med israelsk forelder betraktes som israelsk statsborger. Kontakt det israelske innenriksministeriet eller den israelske ambassaden i Oslo for mer informasjon.

Norske borgere med opprinnelse fra Palestina: Israelske myndigheter opplyser at personer av palestinsk opprinnelse kun kan reise inn i Israel og Vestbredden gjennom Allenby Bridge-overgangen (der reisende krysser fra Jordan til Vestbredden). For mer informasjon se: Norske borgere med opprinnelse fra Palestina.

Innreise til Palestina: Vi gjør oppmerksom på gjeldende reiseråd for Palestina.

Reisende som har fått innreise til Israel kan, når sikkerhetssituasjonen tillater det, bevege seg relativt fritt på Vestbredden. Det er israelske myndigheter som kontrollerer innreise til Palestina, og reisende kan bli nektet innreise. Det har også vært tilfeller hvor reisende har fått stemplet “Palestinian Authority only” i passet, hvilket forbyr ferdsel i Israel og Jerusalem. Israelske myndigheter har ikke gjort offentlig tilgjengelig informasjon om hvilke retningslinjer og prosedyrer som gjelder for reisende til Palestina, inkl. ansatte i internasjonale organisasjoner, studenter og frivillige. Nordmenn som planlegger lengre studie- eller arbeidsopphold i Palestina anbefales å kontakte representasjonskontoret på et tidlig tidspunkt.

Utenriksdepartementet fraråder reiser til Gaza. Norske myndigheter har ytterst begrensede muligheter til å bistå nordmenn konsulært i Gaza.

Overgangene inn og ut av Gaza har i all hovedsak vært stengt siden juni 2007. Innreise fra israelsk territorium, gjennom grenseovergangen på Erez, krever særskilt koordinering med israelske myndigheter. Kriteriene for innreisetillatelse er meget strenge, og kun personer tilknyttet organisasjoner godkjent av israelske myndigheter og som har et klart humanitært formål med besøket, vil kunne bli innvilget innreise.

Innreise fra Egypt, gjennom grenseovergangen i Rafah, krever koordinering med egyptiske myndigheter og de facto-myndighetene i Gaza. Norske borgere som reiser inn til Gaza gjennom Rafah, vil ikke kunne reise ut fra Gaza gjennom Erez (Israel). Det er lange ventelister for å få koordinering ut av Gaza gjennom Rafah. Dersom man velger å reise inn til Gaza gjennom Rafah, vil det ved utreise måtte påregnes betydelige forsinkelser, og man kan ikke regne med utreise på ønsket dag.

 

Grenseoverganger

Israel har fredsavtaler med Egypt og Jordan, og det er mulig å reise til Israel fra disse landene. Det er ikke mulig å krysse grensen fra Syria eller Libanon til Israel.

Informasjon om tollbestemmelser finnes hos de israelske tollmyndighetene (i menyen til venstre, under information guides, finnes det en veiledning for turister).

Internasjonale flyplasser
Ben Gurion International Airport (TLV)
Haifa Airport (HFA)
Ovda International Airport (VDA)

Internasjonale grenseoverganger

Jordan
Yitzhak Rabin Terminal/Wadi al-'Arabah Terminal i sør (nær Eilat)

Sheikh Hussein Bridge/Jordan River Bridge i nord (nær Beit Shean)

Allenby Bridge/King Hussein Bridge

Ved utreise fra Israel gjennom Allenby Bridge må jordansk visum anskaffes på forhånd. De andre grenseovergangene utsteder visum på stedet. Privatbiler kan ikke krysse over Allenby, men må kjøre over grenseovergangene i nord eller sør. Allenby Bridge/King Hussein Bridge er den eneste grenseovergangen som kan brukes av personer med palestinsk opprinnelse. Denne grenseovergangen kan ikke brukes av israelske statsborgere. Se nettsidene til grenseovergangene for oppdatert informasjon om prosedyrer, åpningstider og utreiseavgifter.

Egypt
Taba Border Crossing mellom Taba og Eilat.

Les om spesielle regler for kryssing av Taba med bil her.

Helsemessige forhold

Sykehusene i Israel holder generelt god standard. Prisnivået på helsetjenester er høyere enn i Norge. Sykehus vil kreve betaling for behandling og kan ta rettslige skritt for å forhindre utreise til regningen er betalt. Det anbefales derfor å ha tegnet forsikring før avreise.

Sykehusene i Palestina er av varierende standard, men i de fleste tilfeller vil det i løpet av kort tid være mulig å ta seg til et israelsk sykehus.

Reisende kan finne informasjon om legevakttjenester og døgnåpne apotek i Israel i den engelskspråklige avisen Jerusalem Post og den engelske utgaven av Ha’aretz.

De sanitære forhold er stort sett meget gode både i Israel og i Palestina. Det medfører som regel ingen problemer å spise salat. Vann fra springen kan drikkes i Israel, men kvaliteten kan variere. I Palestina anbefales det å drikke flaskevann.

Israel og Palestina har et varmt og solrikt klima, og det er viktig å bruke solkrem med tilstrekkelig høy solfaktor for å beskytte huden. Det er også viktig å drikke rikelig med vann for å hindre uttørring.

Se mer helserelatert informasjon for reisende på nettsidene til World Heath Organization (WHO).

Teksten er også publisert på ambassaden i Tel Avivs hjemmeside.

 


Bookmark and Share